Podstawowy zakres oferty:

 • Przygotowanie do egzaminów maturalnych z fizyki
 • Przygotowanie do egzaminów wstępnych z fizyki na uczelnie techniczne, ekonomiczne, uniwersyteckie i akademie medyczne
 • Przygotowanie do zdawania egzaminów komisyjnych i pomoc w sytuacjach zagrożenia oceną niedostateczną
 • Wsparcie nauczania w szkole i przygotowanie do lekcji lub sprawdzianu
 • Rozwijanie umiejętności dla uczniów uzdolnionych lub oczekujących wyższych wyników
 • Konsultacje przedmiotowe
 • Mentoring

Czy istnieje jakiś sposób, bym zrozumiał i polubił fizykę, z którą często miałem problem w szkole?

Tak! Ale być może będziesz musiał oduczyć się tego, co wpojono Ci na Twój własny temat. Masz bardzo elastyczny umysł i możesz dowolnie go "przeprogramować", aby osiągać fantastyczne wyniki!

Na naszych kursach koncentrujemy się na przebudzeniu i rozwijaniu Twoich intelektualnych możliwości:

 1. Może jeszcze o tym nie wiesz, ale uczenie się jest procesem nieświadomym, oznacza to, że tak naprawdę nie możesz nauczyć się czegoś na żądanie, szczególnie jeśli tego nie rozumiesz. My znaleźliśmy sposób na to, byś uczył się dla zabawy, dla własnej satysfakcji i z ciekawości. Wtedy właśnie nauka przychodzi do Ciebie sama, przestajesz "kuć", zaczynasz rozumieć!
 2. Nasze doświadczenie pedagogiczne uczy, że popełnianie błędów w czasie nauki jest czymś absolutnie naturalnym. Jeśli się do tego przyzwyczaisz, zobaczysz ile frajdy daje eksperymentowanie i poszukiwanie właściwych odpowiedzi. Dzieje się tak dlatego, że wzmacniasz automotywację, poczucie pewności siebie i uruchamiasz instynkt odkrywcy. Zadania zaczynasz postrzegać jako wyzwania, a nie problemy.
 3. Lekcje prowadzone są w bardzo ciekawy i nietuzinkowy sposób. Wszystko po to byś dostrzegł w fizyce logiczny opis rzeczywistości, a nie tylko wzory i regułki.
 4. Sposób prowadzenia kursów angażuje Twój intelekt i inne typy inteligencji, m.in.:
  • emocjonalną, która pozwala opanować lęk przed porażką,
  • naturalną, która pozwala rozwinąć umiejętności rozumienia natury i rzeczywistości wokół nas,
  • matematyczną, zwiększającą rozumienie działań
 5. Nauka realizowana jest według specjalnie przygotowanego programu, obejmującego różne zakresy materiału, stopnie zaawansowania i zróżnicowanego pod kątem osiąganych efektów.
 6. W ramach kursu otrzymujesz komplet materiałów teoretycznych i ćwiczeniowych. Materiał przedstawiany na zajęciach, utrwalasz także w domu, w takim tempie, jaki jest dla Ciebie najbardziej naturalny.
 7. W czasie całego kursu, Twoje postępy w nauce są odpowiednio monitorowane i weryfikowane przez specjalne testy. Generalna zasada brzmi, że przejście do następnego działu możliwe jest tylko po opanowaniu poprzedniego.
 8. W ramach dodatkowego wsparcia pozalekcyjnego, nasi uczniowie otrzymują w ustalonym czasie możliwość konsultacji z nauczycielem przez Internet dowolnych problemów naukowych.
 9. Czego możesz się spodziewać na kursie? Pracy, pracy i jeszcze raz pracy... Ale musisz wiedzieć, że nie ma nic bardziej motywującego, niż praca dla przyjemności. Kiedy sukces staje się osiągalny, nauka zaczyna być prawdziwą przygodą!

Pytanie aktualne od wielu, wielu lat... Czy w Polsce istnieje problem z nauczaniem w szkołach podstawowych i średnich?

Niestety tak! System szkolnictwa realizuje programy edukacyjne, ale... nie naucza!

Kolejne pomysły wdrażane przez następujące po sobie ekipy rządzące, wprowadzają chaos i dezorientację. Nie są ze sobą długofalowo skoordynowane i z perspektywy nauczyciela, stanowią niekończące się pasmo eksperymentów. Działa to na wielką szkodę naszej młodzieży. Poziom edukacyjny uznanych szkół wyższych, gwarantujących naszym dzieciom dobry start w przyszłość, weryfikuje stan wiedzy. Dlatego właśnie, najliczniejszą grupę uczniów zainteresowanych dodatkowym wsparciem poza programem szkolnym stanowią przyszli studenci!

Oto niepokojące fakty z naszej szkolnej rzeczywistości...

 • Większość uczelni pedagogicznych nie uczy psychologii nauczania, dlatego wielu nauczycieli nie rozumie jak działa umysł i nie potrafi przygotować materiałów oraz nie ma metod, pozwalających dzieciom zrozumieć i skutecznie przyswoić wiedzę.
 • "Warsztat" wielu pedagogów nie jest rozwijany i nie idzie z duchem czasu, ponieważ brakuje im motywacji do przełamywania schematów i wykraczania poza obowiązujący program minimum. Uczniowie takich nauczycieli mają mniejsze umiejętności i są mniej konkurencyjni na rynku pracy.
 • Obecnie nauczanie skoncentrowane jest w praktyce na rozwijaniu tylko jednego rodzaju inteligencji (głównie w zakresie czytania, pisania i zapamiętywania treści), pomimo faktu istnienia wielu innych jej rodzajów, mających ogromny wpływ na proces nauczania.
 • W szkołach nie promuje się aktywności, inicjatywy i inwencji twórczej uczniów, ponieważ program nauczania nastawiony jest na bezbłędne opanowanie materiału. W efekcie uczniowie uczą się ze strachu przed złą oceną lub jak unikać błędów.
 • Uczeń "zaprogramowany" na unikanie błędów i złych ocen, z obawy przed porażką, blokuje swój potencjał i stara się nie podejmować ryzyka. Dlatego nie rozwija otwartości umysłu i poczucia pewności siebie.
 • Egzaminy wstępne, maturalne czy też pierwsze lata studiów obnażają bezlitośnie poziom wiedzy, jaka wynoszona jest ze szkół i zmuszają uczniów do uzupełniania jej we własnym zakresie.

Pomiary sprawdzające

Bardzo istotnym elementem nauki na naszych kursach jest podsumowanie i weryfikacja stanu wiedzy uczniów.

Dzięki temu, na lekcjach kursanci i nauczyciel:

 • wiedzą, czy materiał został poprawnie zrozumiany,
 • potrafią określić w jakim stopniu uczniowie opanowali wiedzę teoretyczną i praktyczną,
 • wiedzą czy możliwe jest przejście do następnego działu,
 • mogą ocenić przygotowanie ucznia do zdawania zewnętrznych egzaminów,
 • biorą udział w symulacji prawdziwego egzaminu.

Jakie są rodzaje testów?

Forma sprawdzania wiedzy została specjalnie opracowana na potrzeby kursów. Wychodząc z założenia, że na naszych lekcjach każdy uczeń powinien osiągnąć swój własny, zaplanowany i indywidualny cel, stworzono różne typy testów:

 • testy wstępne - weryfikujące poziom wiedzy kandydata na lekcje,
 • testy sprawdzające - okresowe, podsumowujące wiedzę z danego działu,
 • testy sprawdzające - podsumowujące całość wiedzy,
 • egzaminy (maturalne, wstępne) - symulujące prawdziwe egzaminy w treści zadań i formie ich przeprowadzenia (np. ograniczony czas, dostępne przybory),
 • testy poziomu zaawansowanego - dla szczególnie uzdolnionych uczniów, zainteresowanych zdobywaniem szerszej wiedzy, wykraczającej poza kurs standardowy.

Jeśli nie zaliczę pomiaru..

Wyniki testów są szczegółowo omawiane na kursach. Wszystkie potencjalne niejasności i nierozwiązane zadania w zakresie egzaminów są szczegółowe wyjaśniane, aby uczniowie zrozumieli popełnione błędy. W przypadku stwierdzenia konieczności powrotu do wcześniejszego materiału, odpowiednia wiedza jest powtarzana i ponownie sprawdzana na teście.

Dlaczego dzięki naszym testom będziesz czuł się pewniej na prawdziwym egzaminie?

Najważniejszą cechą testów i gwarancją sukcesu naszych uczniów jest odpowiedni dobór pytań i zadań:

 • szczegółowo analizowane i śledzone są aktualne trendy egzaminacyjne,
 • od wielu lat prowadzona jest baza zadań pojawiających się na egzaminach zewnętrznych, wszystkie zadania posiadają odpowiednią bazę rozwiązań,
 • baza zadań obejmuje także selektywny materiał pochodzący z najważniejszej literatury polskiej i zagranicznej, obejmującej okres ponad 50 lat wstecz,
 • testy są zawsze aktualne, dzięki udziałowi w kursach otrzymasz dostęp do najnowszych arkuszy zadań, które są aktualizowane z częstotliwością zmian następujących w polskim systemie edukacji,
 • na kursach uczniowie otrzymują wiedzę i zadania o wyższym poziomie trudności w stosunku do oficjalnych egzaminów, dzięki czemu są lepiej przygotowani do ich zdawania i zdobywają więcej punktów.